Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Agnieszka Frąckowiak – Adamska – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2007 r.). Koordynatorka studiów magisterskich Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires Uniwersytetu Paris-Dauphine na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania badawcze: europejska przestrzeń sądowa, obywatelstwo Unii, prawo rynku wewnętrznego oraz stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe.

Autorka licznych publikacji w wiodących polskich i europejskich czasopismach prawniczych. Członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. reformy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 . Ekspertka w studium badawczym wykonanym na zamówienie Parlamentu Europejskiego przez Instytut Assera w Hadze nt. „A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future Perspectives”. Sprawozdawca krajowy na konferencji FIDE w Tallinie w 2012 r. do tematu "The Area of Freedom, Security and Justice and the Information Society". Staże w Parlamencie Europejskim (2000/2001), Trybunale Sprawiedliwości (2002), francuskim Sądzie Kasacyjnym (2006). Aplikacja sędziowska (2001-2004). Stypendia postdoktorskie na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu (2008), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2010) i na Uniwersytecie Paris-Dauphine (2010 i 2011).

Kierownik projektu badawczego „Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej” (Narodowe Centrum Nauki) oraz polskiej części projektu Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (Komisja Europejska, DG Justice).

 

Mgr Agnieszka Guzewicz

Doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego (2010-2016) oraz asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (2014-2016) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji naukowych w języku polskim, angielskim oraz francuskim. Jej zainteresowania koncentrują się wokół wykładni pojęć prawa handlowego, funkcjonowania spółek kapitałowych oraz stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe.

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (od lipca 2015);
Staże zagraniczne: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (2011), Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli;  Stypendia zagraniczne: Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu The Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (2015) oraz w międzynarodowym projekcie w języku angielskim Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP) - Hamburg, Wrocław, Cambridge, Walencja (2011/2012); Współorganizator francuskiego magisterium prawa Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires oraz Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Uniwersytetem Paris-Dauphine.

 

Mgr Łukasz Petelski

Asystent w Katerze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikant radcowski trzeciego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (prawo – studia magisterskie, europeistyka – studia licencjackie). W 2012 r. uzyskał tytuł Master na Uniwersytecie Paris-Dauphine w Paryżu z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa gospodarczego. Stypendysta programu LPP-Erasmus na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (Grecja). Ukończył Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Michigan State University. W zakresie jego zainteresowań leży prawo europejskie, a w szczególności europejskie prawo międzynarodowe prywatne, a także prawo energetyczne oraz prawo ochrony środowiska. Praktyczne doświadczenie nabył pracując w kancelariach.