II Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego

 

29 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.30 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się II Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego. Seminarium organizowane jest w ramach finansowanego przez Komisję Europejską Projektu EUPILLAR Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (nr Projektu: JUST/2013/JCIV/AG/4635).

 

Seminarium podzielone zostanie na trzy bloki. Pierwszy z nich dotyczyć będzie praktyki brytyjskiej i otwarty zostanie przez Prof. Paula Beaumonta z Uniwersytetu w Aberdeen, koordynatora projektu EUPILLAR. Jego wystąpienie dotyczyć będzie The Hague Judgments Project. Alexander Layton z londyńskiej Kancelarii 20 Essex Street poruszy kwestie dotyczące stosowania rozporządzenia Rzym II (Rome II – some practical consequences).

 

Blok cywilno-handlowy rozpocznie Prof. UŚ, dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny TSUE. Tematem jego wystąpienia będą przepisy państwa trzeciego wymuszające swoje zastosowanie (rozporządzenie Rzym I). Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński omówi wybrane przykłady stosowania europejskiego prawa procesowego przez sądy polskie.

 

Ostatni blok dotyczyć będzie spraw rodzinnych. Sędzia Lech Kuziak z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawi wybrane problemy praktyczne wynikające ze spraw opiekuńczych o charakterze transgranicznym. Praktyczne aspekty stosowania rozporządzenia 4/2009 przez sądy omówione zostaną przez Sędzię Ewę Litowińską – Kuterę z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną również wstępne wyniki badać przeprowadzonych w ramach projektu EUPILLAR w Polsce.

 

 

PROGRAM

II SEMINARIUM EKSPERTÓW
nt. STOSOWANIA UNIJNYCH AKTÓW
PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRYWATNEGO

 

DATA:

 

29 kwietnia 2016 r.

 

MIEJSCE:

 

sala 2D im. Witolda Świdy w budynku A WPAiE
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7-10

 

9:15 – 9:30

 

OTWARCIE SEMINARIUM

 

9:30 – 10.45

 

 

 

 

 

BRITISH APPROACH (in English)

Prof. Paul Beaumont, University of Aberdeen
The Hague Judgments Project

Alexander Layton, 20 Essex Street, Visiting Professor at King's College London
Rome II – some practical consequences

Dyskusja

 

10:45 – 11:15

 

PRZERWA KAWOWA

 

11:15 – 12:30

 

 

 

 

 

 

BLOK CYWILNO-HANDLOWY (w języku polskim)

Prof. UŚ, dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny TSUE
Przepisy państwa trzeciego wymuszające swoje zastosowanie

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
Wybrane przykłady stosowania europejskiego prawa procesowego przez sądy polskie

Dyskusja

 

12:30 – 13:15

 

 

 

 

EUPILLAR – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska, mgr Agnieszka Guzewicz, mgr Łukasz Petelski, Uniwersytet Wrocławski
Sprawy cywilno-handlowe i rodzinne

Dyskusja

 

13:15 – 14:00

 

PRZERWA KAWOWA / CATERING

 

14.00 – 15:15

 

 

 

 

 

BLOK RODZINNY (w języku polskim)

Sędzia Lech Kuziak, Ministerstwo Sprawiedliwości
Sprawy opiekuńcze o charakterze transgranicznym – wybrane problemy praktyczne

Sędzia Ewa Litowińska – Kutera, Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Praktyczne aspekty stosowania Rozporządzenia nr 4/2009 przez sądy

Dyskusja

 

15:15 – 15:30

ZAKOŃCZENIE