W dniu 17 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się Seminarium ekspertów na temat stosowania unijnych aktów prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce.

 

Seminarium ekspertów poprzedzone zostało wykładem otwartym Rzecznik Generalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Juliane Kokott nt. „Recent CJEU case law on cross-border litigation – Brussels I and beyond”.

 

Wykład wprowadzający na temat roli TS w zapewnieniu autonomicznej wykładni europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego wygłosił Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej profesor UŚ dr hab. Maciej Szpunar.

 

Główna część seminarium podzielona została na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcono problemom wynikającym ze stosowania rozporządzenia Bruksela I i Bruksela I bis. Profesor dr hab. Karol Weitz (UW) omówił problemy dotyczące części jurysdykcyjnej powyższych rozporządzeń. Profesor UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk wygłosił wykład na temat uznawania i wykonywania orzeczeń w świetle rozporządzeń nr 44/2001 i 1215/2012.

 

Drugi blok otworzył profesor dr hab. Maksymiliana Pazdana (UŚ), który poruszył kwestie związane z przygotowaniem do rozpoczęcia stosowania w Polsce rozporządzenia nr 650/2012. Ocena stosowania w Polsce rozporządzenia nr 2201/2003 (Bruksela II bis) dokonana została przez dr. Piotra Mostowika (UJ). Problemy związane ze stosowaniem w Polsce rozporządzenia nr 4/2009 przedstawiła dr Anna Juryk (UJ).

 

Ostatnią część seminarium poświęcono zagadnieniom związanym z prawem właściwym. Profesor UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan dokonała oceny stosowania w Polsce rozporządzenia nr 864/2007 (Rzym II). Problemy związane ze stosowaniem w Polsce rozporządzenia nr 593/2008 (Rzym I) omówione zostały przez profesor UŚ dr hab. Marię de Abgaro Zachariasiewicz.

 

Wnioski z seminarium stanowić będą element raportu krajowego, który zostanie przedstawiony podczas międzynarodowej konferencji w Londynie (czerwiec 2016) podsumowującej badania w ramach projektu EUPILLAR.